Những Câu Nói Mang Chúng Ta Về Hiện Thực


Thực tại không phải là một suy nghĩ. Thực tại không phải là những gì bạn nghĩ. 
Thực tại không phải là những gì bạn có thể nghĩ.
Thực tại là những gì nó đang là, chứ không phải những gì bạn nghĩ nó đang là 
hoặc muốn nó phải là.
                                                                                          - Steve Hagen -

-------- * --------

Người khôn cự tuyệt những gì họ nghĩ chứ không phải những gì họ thấy
Người ngu cự tuyệt những gì họ thấy chứ không phải những gì họ nghĩ
                                                                       - Hoàng Bá - 

-------- * --------

Không có con đường đi đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường
                                                                       - Thích Nhất Hạnh - 

-------- * --------

Chẳng có mối liên hệ nào giữa ngũ quan của chúng ta và thế giới bên ngoài
                                                                         - Bách Trượng -

-------- * --------

Chúng ta sống trong sự xô đẩy và bị hủy hoại khi tan tác chạy theo 
những gì đang kéo lê chúng ta về mọi hướng. 
Nếu tôi là người thế này, thì tôi phải làm thế kia. 
Nếu tôi làm thế kia, thì tôi là người thế này.
                                                                           - Sheena Iyengar -

-------- * --------

Nghiêng lệch thì lòng không thông, chân nhân thì sợ gì ma quỷ
                                                                             - Gia Cát Lượng -

-------- * --------

Tiền có thể mua được nhà cửa nhưng không mua được gia đình
Tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian
Tiền có thể mua được giường nệm nhưng không mua được giấc ngủ
Tiền có thể mua được địa vị nhưng không mua được sự kính trọng thật sự
Tiền có thể mua được người mình yêu nhưng không mua được người yêu mình
                                                                                       - Ngạn ngữ Trung Quốc - 

-------- * --------

Hãy lắng nghe sự yên lặng giữa khoảng trống của các từ
                                                                                    - Jiddu Krishnamurti - 

-------- * --------

Bạn là những gì bạn nghĩ
                                                                                - Không rõ tác giả -

-------- * --------

Thời gian là một ảo tưởng, mặc dù nó là một thứ thường hằng
                                                                                   - Albert Einstein - 

-------- * --------

Con mắt nhìn thấy tất cả nhưng không tự nhìn thấy chính nó
                                                                                    - Ngạn ngữ Nga -

-------- * --------

Xã hội hiện tại chỉ dạy cho chúng ta phải suy nghĩ những gì
chứ không dạy cho chúng ta cách để chúng ta suy nghĩ

                                                                               - Jiddu Krishnamurti -

-------- * --------

Chúng ta thường không biết mình có những gì, cho đến khi chúng ta đánh mất nó
Và, chúng ta cũng thường không biết mình mất những gì, cho đến khi chúng ta tìm lại nó
                                                                                     - Không rõ tác giả -

-------- * --------

Cuộc sống của chúng ta vốn đã rất hoàn mĩ trước khi chúng ta 
quên mất điều đó và cố gắng cải thiện nó.
                                                                                    - Steve Hagen -

-------- * --------

Người quan sát là vật được quan sát 
                                                                                     - Jiddu Krishnamurti -

-------- * --------

Hiếu ngày nay gọi là có thể nuôi được cha mẹ, đến như giống chó ngựa đều có người nuôi,
nuôi mà không kính thì lấy gì mà phân biệt
                                                                                      - Khổng Tử -

-------- * --------

Giáo dục là những gì còn lại sau khi đã quên hết những điều học ở trường
                                                                                           - Albert Einstein -

 -------- * --------

Học mà đạo hạnh chẳng cầm
Khác chi cỏ dại nảy mầm đồi hoang
                                                                                            - Không rõ tác giả -

 -------- * --------

Người không ngàn ngày tốt, hoa không trăm buổi hồng
                                                                                        - Ngạn ngữ Trung Quốc -

 -------- * --------

Biết đủ tức là đủ, đợi đủ, đến bao giờ mới đủ?
Biết an nhàn tức là an nhàn, đợi an nhàn, bao giờ mới được an nhàn?
                                                                                         - Nguyễn Công Trứ -

 -------- * --------

Chúng ta thường dùng sức khỏe để kiếm tiền và dùng tiền để tìm lại sức khỏe
                                                                                           - Đạt Lai Lạt Ma -

 -------- * --------

Nếu cứ để tâm vào những tác động từ bên ngoài
thì chúng ta sẽ không còn khả năng đáp lại những tính hiệu
từ bên trong con người mình
                                                                                              - Maxwell Winston Stone -

 -------- * --------

Người bình thường thì bám vào những quy ước,
bậc thức giả thì cố chấp trong sự hiểu biết của mình.
Người khôn thì làm luật, kẻ ngu thì phục tùng luật.
                                                                                             - Thương Ưởng -

 -------- * --------

Mọi chuyện cần đơn giản, nhưng đừng đơn giản hơn bản chất của nó.
                                                                                                - Albert Einstein - 

 -------- * --------

Chúng ta cũng là phần đối lập của chính mình trong canh bạc cuộc đời
                                                                                         - Nghệ thuật lựa chọn -

 -------- * --------

Trong lòng không có ý niệm tiêu trừ tức là không sát sanh
                                                                                              - Đạt Ma Sư Tổ -

-------- * --------

Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiểng.
Tôn giáo mà thiếu khoa học thì mù quáng.
                                                                                           - Albert Einstein -

-------- * --------

Vật lý học là sự nghiên cứu cấu trúc của ý thức, chất liệu của thế gian là tâm chất
                                                                                          - Arthur Eddington -

-------- * --------

Sự diễn tả không bao giờ là cái được diễn tả
                                                                                           - Jiddu Krishnamurti -

-------- * --------

Cuộc sống sống như việc đi xe đạp, để giữ thăng bằng thì phải luôn di chuyển
                                                                                             - Albert Einstein -

-------- * --------

Câu nói trái ý thì phải xem có hợp lý không
Câu nói thuận ý thì phải xem có vô lý không
                                                                                                - Kinh Thi -

-------- * --------

Sự sáng tạo không phải là kết quả của suy luận logic,
dù sản phẩm cuối cùng của nó gắn với một cấu trúc logic
                                                                                                - Albert Einstein -

-------- * --------

Thực tế là những gì diễn ra dưới sự quan sát của chúng ta.
Sự thật là những gì diễn ra đúng như vậy.
                                                                                            - Jiddu Krishnamurti -

-------- * --------

Bi kịch của cuộc đời không phải là nó kết thúc quá sớm 
mà là chúng ta thường do dự quá lâu trước khi bắt đầu nó
                                                                                           - W.M.Lewis -

-------- * --------

Cuộc sống không có lý do gì để làm theo những điều bạn muốn,
và nó cũng không có lý do gì để làm những việc mà bạn không muốn.
                                                                                         - Steve Hagen -


Comments

Popular Posts