Những từ bắt đầu bằng âm Q, S, V và XÂm Q

+ Quấn quít, quây quần
+ Quằn quại, què quặt
+ Quạnh quẽ, quanh quẩn
+ Quờ quạng, quơ quào, quần quật, quằng quệnh
+ Quậy quọ, quỷ quyệt

Âm S

+ San sẻ
+ Son sắt
+ Suồng sã, sơ sài, sơ suất
+ So sánh, săm soi
+ Sẵn sàng, sửa sang
+ Song song, sườn sượt
+ Suôn sẻ
+ Se sua, sợ sệt, sượng sùng
+ Sóng sánh
+ Sung sướng
+ Sửng sốt, sững sờ


Âm V

+ Vui vẻ
+ Vương vấn
+ Vi vu, văng vẳng, vanh vách, vang vọng, vời vợi
+ Vội vã, vội vàng
+ Vỏn vẹn, vẻn vẹn
+ Vơ vét, vòi vĩnh
+ Vất vả, vất vưởng
+ Vuông vức, vàng vọt
+ Vụng về
+ Vờ vịt, vênh váo
+ Vỗ về

Âm X

+ Xinh xắn
+ Xanh xao, xơ xác
+ Xùm xụp, xập xệ, xốc xếch
+ Xấc xược, xỏ xiên, xéo xắt, xài xể
+ Xối xả, xôn xao
+ Xì xụp
+ Xù xì
+ Xám xịt
+ Xích mích
+ Xiềng xích
+ Xót xa
+ Xui xẻo

Comments

Popular Posts