Cảm Âm Sáo Trúc - Sầu Lẻ Bóng (Tone La)

SẦU LẺ BÓNG
                                                                                                                Anh - BằngNgười ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
Mi La, La Đô2 La Mi Sol Đô La-Đô2 La
Dòng đời là chuỗi, tiếc nhớ, mơ vui là lúc ngàn đắng cay, xé tâm hồn
La La La Mi2, Mi2 Mi2, Rê2 Rê2 Đô2 Mi2 La Đô2 Si, Si La Mi
Tàn đêm, tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu
Mi La, La Đô2 La Mi Sol Đô La-Đô2 La
Lòng mình thầm nhớ, dĩ vãng, đau thương từ lúc vừa bước chân, vào đường yêu
La La La Mi2, Mi2 Mi2, Rê2 Rê2 Đô2 Mi2 La Đô2 Si, Mi Rê-Mi La
Đk
Đêm ấy mưa rơi, nhiều, giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu
La Đô2 La Sol, Mi, Mi Sol La Đô2 La Sol La
Tiễn chân người đi, thầm che đôi mắt thấm ướt khi biệt..ly
Mi-La Mi Rê-Đô Rê, Đô Rê Mi La, La La Sol Mi Đô2
Nghe tim..mình giá buốt, hồi còi xé nát không gian
Đô2 Đô2..La Mi2 Mi2, La La Mi2 Mi2 Rê2 Rê2
Xót thương vô vàn, nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm
Si-Rê2 Si La Sol, Mi Sol La Mi, Mi Mi2 Đô2 La Si

Mùa thu, thương nhớ bao lần đi về có đôi,
Mi La, La Đô2 La Mi Sol Đô La-Đô2 La
Mà người còn vắng bóng mãi, tơ duyên nồng thắm ngày ấy nay, đã phai rồi
La La La Mi2, Mi2 Mi2, Rê2 Rê2 Đô2 Mi2 La Đô2 Si, Si La Mi
Từ lâu, tôi biết câu thời gian là thuốc tiên
Mi La, La Đô2 La Mi Sol Đô La-Đô2 La
Đời việc gì đến, sẽ đến, nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không, đành lòng quên

La La La Mi2, Mi2 Mi2, Rê2 Rê2 Đô2 Mi2 La Đô2 Si, Mi Rê-Mi La

Comments

Popular Posts